© 2009, 2010, 2011, 2012, 2013  Project & powered by Krzysztof Niewiadomski
TU KLIKNIJ ==> CENNIIK DIAMENTÓW (CLIENT PRICE LIST) - REWELACYJNA OFERTA - OKAZYJNE CENY - KUP TERAZ !! DOSTĘP DO CENNIKA DIAMENTÓW (CLIENT PRICE LIST)  INWESTYCYJNYCH BEZ REJESTRACJI DANYCH OSOBOWYCH <==TU KLIKNIJ!
Marquee
Double click to edit
Double click to edit
Reklama i ciekawe galerie artystyczne, kliknij tu---->>
POLITYKA PRYWATNOŚCI
Projektantem, wykonawcą i właścicielem witryny ediamonds jest Krzysztof Niewiadomski

Respektowanie praw własności, zastrzeżenie praw autorskich


  
Szanowny Internauto po otrzymaniu pełnego dostępu masz nieskrępowaną możliwość korzystania z serwisu ediamonds, pragniemy jednak przy tej okazji zwrócić uwagę na konieczność respektowania praw własności intelektualnej.

   Informujemy, że witryna polanddiamonds, ediamonds, onlinediamonds zawiera dokumenty chronione prawem autorskim. Przyjęty w witrynie wybór i układ prezentowanych treści oraz zawartość stanowi przedmiot ochrony prawnoautorskiej.

   Wszystkie loga, znaki towarowe oraz grafika zamieszczone na tej stronie są własnością ich twórców bądź też - o ile to zostało wyraźnie zaznaczone - dostępne są na zasadach Powszechnej Licencji Publicznej (GNU/GPL) lub Licencji Wolnej Dokumentacji (GNU/FDL). Dlatego zgadzają się Państwo na wykorzystywanie wszelkich prezentowanych w witrynie treści, a nieoznaczonych notą, że są udostępniane na warunkach GNU/GPL bądź GNU/FDL, wyłącznie w zakresie własnego osobistego użytku - kopiowanie, wprowadzanie zmian, przesyłanie, publiczne odtwarzanie, w tym udostępnianie w Internecie, a także wszelkie wykorzystywanie tych treści do celów komercyjnych wymaga uprzedniej pisemnej zgody ich autora lub wydawcy,

Zakupy diamentów a Polityka prywatnosci - dane osobowe i ich ochrona:

1. Zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych z dnia 29. Sierpnia 1997 roku ( tekst jednolity z
     dnia 6 lipca 2002 roku (dz.U nr 2002.101.926) Dostawca zobowiązuje się do ochrony danych oso-
     bowych Kupującego.
2. Składając zamówienie Kupujący dobrowolnie wyraża zgodę na przetwarzanie o wykorzystywanie
     jego danych osobowych w celu realizacji zamówienia, ewentualnych reklamacji oraz celach mar-
     ketingowych. Zebrane dane osobowe w ramach prowadzonej działalności gospodarczej firmy
     ONLINE DIAMONDS nie są przetwarzane ani wykorzystywane w żadnym innym celu.
3. Kupujący ma prawo wglądu do swoich danych, do ich korekty oraz żądania zaprzestania ich wy-
     korzystywania lub ich usunięcia.
4. Każdego Kupującego obowiązuje akceptacja warunków Polityki prywatności w przeciwym przy-
     padku Kupujący powinien powstrzymać się od skladania jakichkolwiek zamówień i nie korzystać z
     portalu www.ediamonds.pl.
5. Kupujący może wyrazić zgodę na otrzymywanie informacji związanych z ofertą i jej dzialanością z
     wykorzystaniem poczty elektronicznej czyli tzw. email'i.
5. Firma ONLINE DIAMONDS zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian w Polityce prywatności.
<<<< pwrót do formularza kontaktowego