© 2009, 2010, 2011, 2012, 2013  Project & powered by Krzysztof Niewiadomski
TU KLIKNIJ ==> CENNIIK DIAMENTÓW (CLIENT PRICE LIST) - REWELACYJNA OFERTA - OKAZYJNE CENY - KUP TERAZ !! DOSTĘP DO CENNIKA DIAMENTÓW (CLIENT PRICE LIST)  INWESTYCYJNYCH BEZ REJESTRACJI DANYCH OSOBOWYCH <==TU KLIKNIJ!
Marquee
Double click to edit
Double click to edit
Reklama i ciekawe galerie artystyczne, kliknij tu---->>
MISJA I WIZJA
       Naszym celem jest szeroko rozumiany monitoring procesu zakupu diamentu poprzez:

1. uczciwe i obiektywne wydawanie profesjonalnych ekspertyz oceny diamentów i biżuterii
    diamentowej,
2. stałe dążenie do podnoszenie kwalifikacji merytorycznych w zakresie realizowanych usług
    oraz wiedzy o diamentach,
3. dążenie do doskonalenia  naszych eksperckich  usług,
4. zapewnienie najwyższego poziomu profesjonalizmu naszych usług,
5. oferowanie usług ekspertyz diamentowych dla całego sektora diamentów i biżuterii w Polsce
    oraz na świecie,
6. rozwijanie naszego potencjału polegające na stworzeniu certyfikowanych oddziałów labora-
    toriów w Polsce i na świecie,
7. osiągnięcie pozycji najlepszego w naszym szeroko pojętym regionie gospodarczym  labora-
    torium gemmologicznego,
8. spełnianie i realizowanie oczekiwań naszych klientów związanych ze zlecanymi usługami,
9. stosowanie najbardziej zaawansowanych technologii i zaawansowanego technologicznie
    sprzętu do wykonywania ekspertyz diamentów,
10. Współpraca z najlepszymi na świecie Laboratoriami Gemmologicznymi w celu realizcji
      w/w zadań,
11. Wspieranie naszych klientów na każdym etapie procesu inwestycyjnego począwszy od
      wejścia w inwestycję diamentową a skończywszy na wyjściu z tej inwestycji,
12. gwarantowanie naszym klientom/inwestorom najlepszych  usług i diamentów.

Wierzymy, że tylko dzięki  takiej wizji  możemy osiągnąć pełny sukces  finansowy i satysfakcję
z wykonywanej pracy.
Firma ONLINE DIAMONDS oraz Lab Diamond Expert (LDE) opiera swoją działalność gospodarczą
na następujących wartościach i celach:
                                                                         uczciwość:
        stosowanie podstawowych zasad moralnych, w których słowa i czyny są tożsame.
                                                                zaufanie i informacja:
       praca w zespole i budowanie zaufania zarówno wewnątrz jak i na zewnątrz firmy,
                                                       jawność informacji i działania,
                                                          podstawowe zobowiązanie:
      doskonalenie perfekcyjnej obsługi  klienta w celu osiągnięcia jego pełnej satysfakcji
                                                            wiarygodność finansowa:
    osiąganie zysków mających na celu wspierania trwałego wzrostu gospodarczego, który
                                odpowiadałaby potrzebom firmy, dostawców i klientów.
                                                            Indywidualnego rozwoju:
           stworzenie takiego środowiska i takiej atmosfery, w którym każdy uczestnik może
                                                      wykorzystać w pełni swój potencjał.