© 2009, 2010, 2011, 2012, 2013  Project & powered by Krzysztof Niewiadomski
TU KLIKNIJ ==> CENNIIK DIAMENTÓW (CLIENT PRICE LIST) - REWELACYJNA OFERTA - OKAZYJNE CENY - KUP TERAZ !! DOSTĘP DO CENNIKA DIAMENTÓW (CLIENT PRICE LIST)  INWESTYCYJNYCH BEZ REJESTRACJI DANYCH OSOBOWYCH <==TU KLIKNIJ!
Marquee
Double click to edit
Double click to edit
Reklama i ciekawe galerie artystyczne, kliknij tu---->>
(Uwaga!!! Poniższe informacje dotyczą jedynie polskiego rynku ze względu na obowiązujące prawo)

Czym jest ekspertyza?


Pomiędzy wystawieniem ekspertyzy a wydaniem certyfikatu zachodzi istotna różnica (w myśl polskiego prawa) o której powinien wiedzieć każdy potencjalny inwestor diamentów (w przypadku zakupu diamentów luzem) lub każdy inny klient (w przypadku zakupu biżuterii z diamentami).

  Ekspertyza jest swoistym "dowodem osobistym" diamentu szczególnie inwestycyjnego (nieoprawionego), która może być przekazywana kolejnemu klientowi w trakcie sprzedaży diamentu.

  Certyfikat związany jest z konkretną jednorazową transakcją kupna/sprzedaży u konkretnego sprzedacy/handlowca i głównie związany jest z diamentami oprawionymi.  Certyfikat nie jest obowiązujący w przypadku przeprowadzania kolejnych transakcji handlowych. Również w zachodnich systemach handlu diamentami certyfikat dotyczy jednorazowej transakcji kupna / sprzedaży i nie jest przenoszony na kolejne transakcje kupna / sprzedaży o czym zastrzegają najbardziej nawet renomowane Instytuty Gemmologiczne. Diament inwestycyjny po otrzymaniu certyfikatu jest zaplombowany w samodestrukcyjne (jednorazowe) opakowania w instytucji wydającej certyfikat np. takie zasady obowiązują w Unii Europejskiej. W USA nie jest ta zasada obowiązująca.

  Ekspertyza jest opinią sporządzoną przez neutralnego eksperta, wykwalifikowanego rzeczoznawcę, nie powiązanego ze sklepem, hurtownią lub osobą fizyczną, który otrzymał zlecenie na dokonanie ekspertyzy, orzeczenia. Nie może on być także powiązany handlowo z przedmiotem, który podlega ekspertyzie.
  Ekspertyza powinna być dokładna i powinna zawierać następujące dane:

  1/ Imię i nazwisko lub firmę zlecającą usługę (nie wystawia się anonimowych ekspertyz).
  2/ Postawione zadania dla rzeczoznawcy określone przez zleceniodawcę.
  3/ Opis przedmiotu poddanego ekspertyzie.
  4/ Warunki, w jakich została ona wykonana oraz z jakich przyrządów korzystano, aby jej dokonać.
  5/ Informacje w oparciu o jakie zasady została wykonana.
  6/ Dokładną ocenę przedmiotu , ale nie koniecznie musi zawierać wycenę Jeżeli równocześnie jest 
      dokonana wycena, należy podać w oparciu o jakie cenniki została dokonana, czy podana wartość
      dotyczy cen hurtowych, komisowych czy detalicznych.
  7/ Datę, miejsce, pieczątkę imienną i podpis eksperta.
  8/ Ekspertyza jest dokumentem, który może być przekazywany następnemu klientowi.
  9/ Za błędną ekspertyzę ponosi odpowiedzialność rzeczoznawca, który ją wystawił  a dotyczy 
      głównie ewentualnego oszustwa lub rażącego niedbalstwa.
EKSPERTYZA DIAMENTÓW
więcej ..>>>